Editörden – Sayı 1

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik AD.

Biyografi

Günümüzün gelişmiş ülkelerinde toplum yapısını "bilgi" belirlemekte. Bu bağlamda bilgi üretimi bu toplumlarda bir taraftan bilim dünyasındaki yaşamın önemli bir özelliği olarak karşımıza çıkarken, diğer taraftan da toplumsal yaşamı şekillendirmekte. Yine bu bilimsel çalışmalar varlığımız gereği sağlık alanında önemli bir anlam ve yere sahip.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak yukarıda belirtilen çerçeveyi esas alarak uzun ve hummalı bir çalışmadan sonra Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi'ni (SABİAD) önümüzdeki aylarda yayın hayatına sokmayı hedefliyoruz. Enstitümüzün eğitim ve araştırma alanlarını dergimizin yayın alanı olarak belirledik. İleriki sayılarımızda bu faaliyet alanları içerisinde kalarak yayın hayatını başarılı bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz. Sağlık Bilimleri Enstitüsü mensuplarının ortak bir ürünü olacak bu dergide sizleri yaptığınız bilimsel çalışmaları yayınlamaya davet ediyoruz.

Selamlarımla...

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü