Cilt 1 Sayı1

Editörden
İlhan İlkılıç

Tüberküloz Hastalarında Düzenli İlaç Kullanma İle İlgili Engeller
Sevgi Çağaltay Kayaoğlu, M. Nihal Esin

Özet

Tiroid Nodüllerinde Sintigrafik Görüntü Kalitesinin Değerlendirilmesi 
Mert Karagöz, Yağmur İdil Ulusoy, Özge Ulu, Hüseyin Demir, Özgür Taylan Akdağ, Deniz Azaklıoğlu, Nazenin İpek, Mustafa Demir

Özet

Köpeklerde Bruselloz ve Klinisyen Veteriner Hekimlikteki Önemi
Alper Baran, Selin Yağcıoğlu

Özet

İlaca Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları
Sevinç Kenan, Özen Doğan Onur

Özet

Polimeraz Zincir Reaksiyonu İnhibitörleri
Begüm Maşlak, A. Funda Bağcıgil

Özet