Cilt 2 Sayı1

Editörden
İlhan İlkılıç, Meryem Sedef Erdal

Koç Spermasının Dondurulmasında Seminal Plazma ve Soğutma
Öncesi Gliserol İlavesinin Spermatolojik Özelliklere Etkisi

Ambrose Samuel Jubara Tombi, Kemal Ak, Alper Baran

Özet

Piyasada Satışa Sunulan Sosislerin Mikrobiyolojik Kalitesinin
Belirlenmesi

İlkay Sinem Aras, Ömer Çetin

Özet

Türkiye’de Yanık Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler
Fatma Göç, Afife Mat

Özet

Adölesanlarda Sık Görülen Jinekolojik Sorunlar
Özge Çetin, Ergül Aslan

Özet

Hastalıklar ve Antik DNA: Dün ve Bugün
Ezgi Gizem Berkay, Can Veysel Şoroğlu, Burçak Vural

Özet