Editörden – Sayı 2

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik AD.

Biyografi

Sağlık Bilimleri alanında hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde çok sayıda dergi yayınlanmakta. Yoğun yayın yapılan bu alanlarda yeni yayın hayatına atılan bir derginin varlığını sürdürmesinin birtakım zorlukları bulunmasına rağmen, dergimizin ikinci sayısını zamanında çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bağlamda dergimize akademisyenlerimizin verdiği desteğe müteşekkiriz. Dergimizin ilk sayısı için farklı kişi ve çevrelerden olumlu geri dönüşler ve tebrikler aldık. Bu durum da bizi hem ümitlendirdi, hem de yeni ve daha kaliteli sayılar çıkartmak için teşvik etti.

Giderek kompleksleşen ve başdöndürücü bir ivmeyle gelişen bilim dünyasında uluslararası işbirliği yapmadan çalışmak neredeyse imkansız hale geldi. Bunun şuurunda olan dergimizin yönetici editörlerinin aldığı kararla danışma kurulumuza bu sayıda uluslararası bilim dünyasında, alanında isim yapmış yurt dışından yeni danışma kurulu üyelerini kazandık. Böylece bilimsel ağımızı ülkemiz sınırlarının dışına taşırarak genişlettik. Bu vesileyle yurt dışından danışma kuruluna yeni katılan meslektaşlarımıza hoşgeldiniz diyoruz ve bize farklı alanlarda katkı sözü verdikleri için de teşekkür ediyoruz.

Dergimizin ikinci sayısını çıkarma sırasında farklı sorulara muhatab olduk. Bunlardan biri de yayınlanacak makalelerin diliydi. Dergimizde öncelikle Türkçe ve İngilizce yazılara yer vermekte olup, dergimizin resmi oluşma süreci sırasında aynı zamanda Almanca ve Fransızca olarak makale yayınlama iznini de aldığımızı sizlere duyurmak isteriz. Bu bağlamda Türkçemizin bir bilim dili olarak gelişmesinin öncelikli hedeflerimizden olduğunu vurgulamak isteriz. Diğer taraftan özellikle İngilizce yayın yapmanın da dünyaya açılmanın ve dünya tarafından okunmanın vazgeçilmez bir şartı olduğunu biliyoruz. Bütün bu şartları gözönüne aldığımızda çok dilde yayın yapmak kaçınılmaz hale gelmekte.

Dergimizin birinci sayısını kendi mütevazi kaynaklarımızı kullanarak çıkardık. İkinci sayıdan itibaren hem Rektörümüzün hem de İstanbul Üniversitesi Yayınlarının Geliştirilmesinden Sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç’un dergimizin elektronik olarak hazırlanmasına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederiz. Teknik alanda titiz yardımları için de Esma Çavuşoğlu’na teşekkür bir borç biliriz. Bu sayıya araştırma ve derleme makaleleri ile katkıda bulunan yazarlarımıza, bu makalelerin değerlendirilmesinde kıymetli emeği geçen hakemlerimize ve dergimizin kalitesini arttırılması için yoğun çaba sarfeden yönetici editörlerimize ve danışma kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bilim dünyasından ilginç yazıların yeraldığı yeni bir sayıda buluşma ümidiyle…

Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Doç. Dr. Meryem Sedef Erdal
SABİAD Baş Editörleri