Cilt 2 / Sayı 2

Editörden
İlhan İlkılıç, Meryem Sedef Erdal

Deriye İlaç Uygulanması için Transetozomların Formülasyonu ve
İn vitro Karakterizasyonu

Aslı Gürbüz , Sevgi Güngör, Meryem Sedef Erdal

Özet

Discovery, Synthesis and Activity Evaluation of Novel Compounds
Bearing 1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine Moiety: A Review
[1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3,4]tiyadiazin Artığı İçeren Yeni Bileşiklerin Keşfi, Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri: Bir Derleme]

Efe Doğukan Dincel , Nuray Ulusoy Güzeldemirci

Özet

Yeni Çalışmalar Işığında Hypericum Türlerinin Farmakolojik Aktiviteleri
Ezgi Ersoy , Esra Eroğlu Özkan , Afife Mat

Özet

Büyük Verinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımında Epistemolojik ve Etik Sorunlar
Abdullah Uçar , İlhan İlkılıç

Özet