Editörden

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik AD.

Biyografi

SABİAD’ın üçüncü sayısınını sizlere sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu sayımızın araştırma makalesinin konusu ‘Deriye ilaç uygulanması için transetozomların formülasyonu ve in vitro karakterizasyonu’. Yine ‘Büyük Verinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı, Epistemolojik ve Etik Sorunlar’, “Yeni Çalışmalar Işığında Hypericum Türlerinin Farmakolojik Aktiviteleri”, ve “Discovery, Synthesis and Activity Evaluation of Novel Compounds Bearing 1,2,4-Triazolo[3,4-B][1,3,4]Thiadiazine Moiety: A Review” başlıkları dergimizin diğer makalelerinin konularını oluşturuyor.

Bu sayıda ‘Büyük Verinin Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı, Epistemolojik ve Etik Sorunlar’ başlıklı makale Büyük Verinin sağlık alanında kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunları tartışmakta. Baş döndürücü bir şekilde gelişmekte olan Büyük Verinin sağlık alanında kullanımı, artık klasik uygulamaları ve konvensiyonel tedavi metodlarını değiştirmekte ya da değiştirme potansiyelini taşımaktadır. Bu sadece bir takım yeni kullanımlarla ya da sağlık alanındaki bilgi akışının hızlanmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bilgi üretiminde de temel paradigmaları değiştirmektedir. Diğer taraftan mahremiyet kavramı içerisinde kabul edilen hasta hakkındaki bilgilerin tümü de teknik olarak ulaşılabilir ve potansiyel olarak kötü kullanıma açık hale gelmektedir. Tarihi olarak bakıldığında Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti’in ilk yıllarından itibaren sağlık alanındaki teknoloji transferini hızlı bir şekilde yapan bir ülke olarak şimdiden bu konulara eğilerek konuyu bütüncül bir şekilde, epistemolojik, sosyal, hukuki ve etik boyutlarını da içine alarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Buda lisansüstü eğitimimizde bu konulara gereken değeri ve yeri vermekle mümkün olacaktır.

Yazı kurulumuzda yaptığımız istişareler sonucu her yıl bir özel sayı çıkarmaya karar verdik. 2020 yılının Haziran sayısını Genetik konusuna ayırdık. Bu sayımızın misafir editörleri Doç. Dr. Ayşe Evrim Bayrak ve Prof. Dr. Müge Sayitoğlu. Bu konu ile ilgili yazılarınızı en geç Şubat 2020’ye kadar dergimizin iletişim adresine yollamanızı rica ederiz. İlgili sayı hakkında sorularınız olduğu taktirde Doç. Dr. Ayşe Evrim Bayrak’a müracaat edebilirsiniz (Email: ebayrak@istanbul.edu.tr).

Okuyucularımıza üçüncü sayımızdan itibaren Dergiparkta yer aldığımızı bildirmek isteriz. Bundan sonraki makalelerinizi Dergiparktaki https://dergipark.org.tr/sabiad adresine gönderebilirsiniz. Bu sayıda sizlere vermek istediğimiz diğer güzel bir haber ise dergimiz İstanbul Üniversitesi’nin İstanbul Üniversitesi Yayınları bürosu tarafından desteklenen dergiler listesine girmiştir. Buda hedeflediğimiz yayın dünyasında önemli ve güzel yerlere ulaşmak için bizlere güven ve ivme kazandıracaktır. Bu süreç içerisinde katkılarından dolayı başta İstanbul Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mahmut Ak, Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç, Esma Çavuşoğlu ve Ecem Şahin’e teşekkürü bir borç biliriz.

Bilim dünyasından ilginç ve önemli yazıların yer aldığı yeni bir sayıda buluşmak ümidiyle

Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Doç. Dr. Meryem Sedef Erdal
SABİAD Baş Editörleri