Yayın Kurulu

Sahibi / Baş Editör

Prof. Dr. İlhan İlkılıç

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Almanya Bochum-Ruhr Üniversitesi’nde Felsefe, Şarkiyat ve Doğu Dilleri Filolojisi bölümlerinden mezun olduktan sonra Felsefe’de mastır ve doktora yaptı. Tübingen, Bochum ve Mainz  Üniversitelerinde bilimsel projelerde çalıştı ve Mainz’da habilitasyonunu yazdı. ABD’de Georgetown Üniversitesi ve Duke Üniversitelerinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 2012 yılında Alman Etik Konseyi üyeliğine, 2016 yılında Alman Tabipler Birliği Etik Komisyonuna atandı. 2012 yılınının sonundan itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yapmakta ve 2015 yılından itibaren de aynı kürsünün anabilim dalı başkanlığını yürütmektedir.  2016’dan itibaren de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü yapmaktadır.

Yönetici Editör

Prof. Dr. Alper BARAN

1969 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bandırma’da, lise öğrenimini ise Kırşehir’de tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine kaydoldu ve 1992 yılında mezun oldu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora programına kaydoldu ve aynı yılın Ekim ayında İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doktora eğitimimi Temmuz 1997’de tamamladı ve aynı yılın Kasım ayında Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında Yedek Subay olarak askerlik görevine başlayarak, 1999 yılında bu görevini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında ise Profesör kadrolarına atandı. Hayvanlarda yardımcı üreme teknikleri ve üremenin kontrolü üzerine ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel araştırma ve makale hazırladı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine 2013 yılında seçildi ve halen bu görevini devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetici Editör

Prof. Dr. M. Nihal ESİN

Dr. M. Nihal Esin, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Temel ilgi ve çalışma alanları, iş sağlığı/iş sağlığı hemşireliği, sağlık davranışları/sağlığı geliştirme, hemşirelikte süreli yayıncılık, Omaha Sistemi’nin halk sağlığı hemşireliği uygulamalarının dokümantasyonunda kullanılmasına yöneliktir. Çalışma konuları ile ilgili olarak 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası olmak üzere makale, kitap, kitap bölümü ve bildirileri vardır. Dr Esin, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisinin yönetici editörü ve Avrupa Bölgesi İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonun yönetim kurulu üyesi ve aynı federasyonun eğitim çalışma grubunun üyesidir. Dr Esin, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Yönetici Editör

Prof. Dr. Özen DOĞAN ONUR

1985 yılında İÜ Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı ve ‘Odontojen Kistler’ üzerine yaptığı doktora tezini 1990 yılında tamamladı. 1993 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör ünvanını aldı. Hamburg Eppendorf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Maksillofasiyal Cerrahi Kliniğinde 1991 ve 2002 yıllarında kısa süre gözlemci olarak bulundu. Halen aynı üniversitede mesleki çalışmalarını sürdürmekte, dişhekimliği lisans eğitim programı, genel sağlık ile ağız diş sağlığı ilişkisinin geliştirilmesi, dişhekimliğinde uzmanlık eğitimi konularında Türk Dişhekimleri Birliği’nin ilgili komisyonlarında görev yapmaktadır. ‘Sistemik sağlık sorunu olan hastalarda cerrahi planlama’ konusunda doktora dersleri veren Onur, son yıllarda sayıları artış gösteren MRONJ hastaları ile ilgilenmekte olup bu konuda doktora ve lisans tezleri yönetmiş, konferanslar vermiştir. Türkiye Diyabet Vakfı ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin ortak hazırladığı ‘Diyabette Dişhekimi Klinik Rehberi’ni hazırlayan yazarlar ve editörler arasında yeralmaktadır.

Yönetici Editör

Prof. Dr. Semra ÖZDEMİR

1971 yılında Almanya’da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümünden mezun oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında 1996 yılında Yüksek lisans eğitimini, 2004 yılında ise doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Biyofizik Doçenti unvanını alıp 2014 yılında aynı anabilim dalına Profesör olarak atandı. Prof. Dr. Semra Özdemir’in yurtiçinde ve yurtdışında basılmış bilimsel yayınları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliği ve kitapları bulunmaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi lisans eğitimi ders kurullarında ve fakülte komisyonlarında aktif olarak yer almaktadır. Şubat 2013’den itibaren İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi komisyon üyesi olarak Aralık 2016’dan beri görev yapmakta olan Prof. Dr. Semra Özdemir Türk Biyofizik Derneği ve Tıbbi Biyolojik Bilimler Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Yönetici Editör

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Yüksek Lisnas, 2008 yılında Doktora programından mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, 2006 yılında Öğretim Görevlisi, 2012 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılından itibaren de Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ocak 2016’dan itibaren de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatör yardımcısı görevlerini yürütmektedir.