Yazarlar İçin

YAZIM KURALLARI

A) Genel Kurallar

B) Yazarlar Tarafından Uyulması Gereken Etik İlkeler

C) Yazıların Düzenlenmesi

D) Kaynak Yazımı

Yukarıda sıralanan koşulları yerine getirmemiş çalışma kabul edilmez, eksiklerinin tamamlanması için yazara iade edilir. Yayın Komisyonu tarafından kabul edilen yazılar basıma kabul sırasına göre yayınlanır. Baskı tashihleri yazarlar tarafından yapılır.